Tất cả bài viết của YJLS Web Staff

Khi nào có thể nhập học ?

Trường có 2 đợt tuyển sinh vào tháng 4 và tháng 10.

Vui lòng nộp hồ sơ cần thiết trước tháng 10 cho kỳ tuyển sinh tháng 4 năm sau và hạn chót vào tháng 4 cho kỳ tuyển sinh tháng 10.

Có giới hạn tuổi tác không ?

Tuy không có giới hạn về tuổi tác nhưng về cơ bản là nên nộp đơn trong vòng 5 năm từ sau khi tốt nghiệp trường học sau cùng.

Trường có chế độ học bổng không?

Nhà trường không có học bổng. Nhưng tại Nhật Bản có nhiều loại học bổng khác nhau. Chẳng hạn học bổng dành cho du học sinh (EJU) sẽ được cấp khi bạn có thành tích học tập tốt.

Một ngày có khoảng bao nhiêu giờ học ?

Học từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày 3 tiếng.
Thời khóa biểu được chia ra các lớp giờ buồi sáng và buổi chiều như sau

  • Lớp buổi sáng : 9:00 ~ 12:15 (nghỉ giải lao 15 phút)
  • Lớp buổi chiều : 13:00 ~ 16:15 (nghỉ giải lao 15 phút)