menu Trường tiếng Nhật chuyên đào tạo luyện thi đại học của Nhật

TEL : +81-49-241-1515
CONTACT :
 • Mail Form
 • QQ
 • wechat
 • Skype
 • facebook
Đơn đăng ký
Đơn nhập học
CONTACT :
 • Mail Form
 • QQ
 • wechat
 • skype
 • facebook
TEL : +81-49-241-1515Đơn đăng ký
Đơn nhập học

Các bước đăng ký nhập học

Cách tuyển chọn hồ sơ

Dựa vào hồ sơ đã nộp nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển và phỏng vấn

Các thủ tục từ lúc nộp hồ sơ tới khi có mặt tại Nhật

 • 1Thủ tục từ khi nộp hồ sơ tới lúc có mặt tại Nhật
 • 2Xét tuyển hồ sơ, phỏng vấn
 • 3Học sinh gửi hồ sơ cần thiết tới trường qua đường bưu điện
 • 4Cục quản lý nhập quốc xét tuyển
 • 5Nhà trường sẽ công khai kết quả xét tuyển
 • 6Học sinh nộp học phí và các phí liên quan
 • 7Trường sẽ gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú và giấy báo nhập học
 • 8Học sinh xin Visa tại đại sứ quán Nhật của đất nước sở tại
 • 9Nhập học

Quy định về trường hợp trả lại học phí

 • 1.

  Sau khi học sinh nhận được giấy chứng nhận tư cách lưu trú và giấy báo nhập học và đã chuyển tiền học phí tới trường nhưng xảy ra các điều sau:
  (1) Từ bỏ ý định du học
  (2) Không được cấp Visa tại đại sứ quán Nhật
  Các trường hợp trên, ngoài phí xét tuyển và phí nhập học, nhà trường sẽ trả lại học phí.zw

 • 2.

  Phí chuyển tiền học sinh sẽ thanh toán.

*Sau khi học sinh gửi trả lại giấy chứng nhận tư cách lưu trú và giấy báo nhập học, nhà trường sẽ tiến hành trả lại tiền học
*Trường hợp sau khi học sinh đã nhập học nhà trường sẽ không trả lại học phí với bất kỳ lý do gì.