menu Trường tiếng Nhật chuyên đào tạo luyện thi đại học của Nhật

TEL : +81-49-241-1515
CONTACT :
  • Mail Form
  • QQ
  • wechat
  • Skype
  • facebook
Đơn đăng ký
Đơn nhập học
CONTACT :
  • Mail Form
  • QQ
  • wechat
  • skype
  • facebook
TEL : +81-49-241-1515Đơn đăng ký
Đơn nhập học

Thời khóa biểu

Tùy vào từng khóa học thì quá trình học và thời gian học sẽ khác nhau

able to srcoll
コース名Khóa luyên thi 2 nămKhóa luyện thi 1,5 năm
Mục đíchChuẩn bị và rèn luyện kiến thức để thi đại học
Quá trình học2 năm1 năm 6 tháng
Tổng số thời gian học1600 giờ1200 giờ
Bắt đầu-Kết thúcTừ tháng 4 đến tháng 3Từ tháng 10 đến tháng 3
Số tuần học80 tuần60 tuần
Thời gian học trong1tuần
(Số ngày học)
20 giờ
(5 ngày)
Tên khóa họcMục đíchQuá trình họcTổng số thời gian họcBắt đầu-Kết thúcSố tuần họcThời gian học trong1tuần
(Số ngày học)
Khóa luyên thi 2 nămChuẩn bị và rèn luyện kiến thức để thi đại học2 năm1600 giờTừ tháng 4 đến tháng 380 tuần20 giờ
(5 ngày)
Khóa luyện thi 1,5 nămChuẩn bị và rèn luyện kiến thức để thi đại học1 năm 6 tháng1200 giờTừ tháng 10 đến tháng 360 tuần20 giờ
(5 ngày)

Đề cương của mỗi khóa học

Khóa luyên thi 2 năm

able to srcoll
Độ khóSố thời gianKhái quát nội dung giờ học
Số tuầnSố tiếng 1 tuần
Sơ trung cấp20 tuần20 giờ
(5 ngày)
Kiểm tra lại kiến thức sơ cấp. Cải thiện lại cách phát âm. Phát triển 4 kỹ năng cơ bản trong sơ cấp
Trung cấp20 tuần20 giờ
(5 ngày)
Kiểm tra triệt để lại kiến thức sơ cấp. Phát triển văn phạm, từ vựng, cách dùng từ trung cấp. Sử dụng hội thoại mềm mại và tự nhiên
Thượng cấp I20 tuần20 giờ
(5 ngày)
Kiểm tra triệt để lại kiến thức trung cấp. Tăng cường khả năng đọc và nghe hiểu. Tập viết báo cáo. Nâng cao khả năng hội thoại
Thượng cấp II20 tuần20 giờ
(5 ngày)
Kiểm tra triệt để lại kiến thức thượng cấp. Học 4 kỹ năng dùng từ của người bản địa. Phát biểu và sử dụng những từ ngữ mang tính chuyên môn
Độ khóSố thời gianKhái quát nội dung giờ học
Số tuầnSố tiếng 1 tuầnTổng thời gian
Sơ trung cấp20 tuần20 giờ
(5 ngày)
400 giờ Kiểm tra lại kiến thức sơ cấp. Cải thiện lại cách phát âm. Phát triển 4 kỹ năng cơ bản trong sơ cấp
Trung cấp20 tuần20 giờ
(5 ngày)
400 giờ Kiểm tra triệt để lại kiến thức sơ cấp. Phát triển văn phạm, từ vựng, cách dùng từ trung cấp. Sử dụng hội thoại mềm mại và tự nhiên
Thượng cấp I20 tuần20 giờ
(5 ngày)
400 giờ Kiểm tra triệt để lại kiến thức trung cấp. Tăng cường khả năng đọc và nghe hiểu. Tập viết báo cáo. Nâng cao khả năng hội thoại
Thượng cấp II20 tuần20 giờ
(5 ngày)
400 giờ Kiểm tra triệt để lại kiến thức thượng cấp. Học 4 kỹ năng dùng từ của người bản địa. Phát biểu và sử dụng những từ ngữ mang tính chuyên môn

Khóa luyện thi 1,5 năm

able to srcoll
Độ khóSố thời gianKhái quát nội dung giờ học
Số tuầnSố tiếng 1 tuần
Sơ trung cấp20 tuần20 giờ
(5 ngày)
Kiểm tra lại kiến thức sơ cấp. Cải thiện lại cách phát âm. Phát triển 4 kỹ năng cơ bản trong sơ cấp
Trung cấp20 tuần20 giờ
(5 ngày)
Kiểm tra triệt để lại kiến thức sơ cấp. Phát triển văn phạm, từ vựng, cách dùng từ trung cấp. Sử dụng hội thoại mềm mại và tự nhiên
Thượng cấp I20 tuần20 giờ
(5 ngày)
Kiểm tra triệt để lại kiến thức trung cấp. Tăng cường khả năng đọc và nghe hiểu. Tập viết báo cáo. Nâng cao khả năng hội thoại
Độ khóSố thời gianKhái quát nội dung giờ học
Số tuầnSố tiếng 1 tuầnTổng thời gian
Sơ trung cấp20 tuần20 giờ
(5 ngày)
400 giờ Kiểm tra lại kiến thức sơ cấp. Cải thiện lại cách phát âm. Phát triển 4 kỹ năng cơ bản trong sơ cấp
Trung cấp20 tuần20 giờ
(5 ngày)
400 giờ Kiểm tra triệt để lại kiến thức sơ cấp. Phát triển văn phạm, từ vựng, cách dùng từ trung cấp. Sử dụng hội thoại mềm mại và tự nhiên
Thượng cấp I20 tuần20 giờ
(5 ngày)
400 giờ Kiểm tra triệt để lại kiến thức trung cấp. Tăng cường khả năng đọc và nghe hiểu. Tập viết báo cáo. Nâng cao khả năng hội thoại