menu Trường tiếng Nhật chuyên đào tạo luyện thi đại học của Nhật

TEL : +81-49-241-1515
CONTACT :
 • Mail Form
 • QQ
 • wechat
 • Skype
 • facebook
Đơn đăng ký
Đơn nhập học
CONTACT :
 • Mail Form
 • QQ
 • wechat
 • skype
 • facebook
TEL : +81-49-241-1515Đơn đăng ký
Đơn nhập học

Kỳ thi Năng lực nhật ngữ là kỳ thi thế nào?

Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (Japanese Language Proficiency Test, tên viết tắt JLPT) là kỳ thi chứng nhận trình độ tiếng nhật và có 5 cấp độ, cao nhất là N1 và thấp nhất là N5 dành cho những người mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật. Kỳ thi được tổ chức tại 65 vùng lãnh thổ bao gồm cả Nhật Bản và được tổ chức tổ chức 2 lần trong năm vào đầu tháng 7 và đầu tháng 12 (Ngoại trừ 1 số nơi). Kỳ thi năng lực Nhật ngữ 1 năm có khoảng 600.000 người dự thi. Và trong các kỳ thi tiếng nhật mà đối tượng không phải là những người nói tiếng nhật là tiếng mẹ đẻ thì đây là kỳ thi có số lượng người dự thi nhiều nhất.
Đối với những bạn du học mà chi phí du học do nhà nước chi trả và học tại các trường quốc lập tại Nhật Bản thì yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực nhật ngữ N1. Bằng chứng nhận năng lực nhật ngữ là tiêu chuẩn quan trọng trong việc đánh giá năng lực tiếng nhật và nó cũng là tiêu chuẩn trong việc ưu tiên quản lý xuất nhập cảnh tại Nhật Bản.
Kỳ thi năng lực nhật ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, các câu hỏi hầu hết 4 lựa chọn (Một số câu có 3 lựa chọn). Các câu hỏi này được lựa chọn dựa trên các giáo trình giảng dạy dành cho các đối tượng là người nước ngoài mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. (Khác với chương trình học quốc ngữ của những người mà tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ)

Mục tiêu của chứng chỉ kỳ thi năng lực nhật ngữ.

Cuộc thi năng lực Nhật ngữ có 5 cấp độ N1~N5. Cấp độ khó nhất là N1, và đơn giản nhất là N5. Cấp độ N1~N2 là cấp độ được đánh giá là cần có để có thể ứng dụng tiếng nhật vào thực tế cuộc sống. Cấp độ N4 và N5 là cấp độ có thể hiểu được nội dung cơ bản trong lớp học và trên sách vở. Cấp độ N3 là cấp độ giữa khoảng của N1~N2 và N4~N5.

able to srcoll
Độ khóCấp độTiêu chuẩn và mục tiêu của chứng nhận
Giới hạn độ khóN1
Đọc hiểu
 • Yêu cầu có thể đọc hiểu được những bình luận, những nội dung của báo chí. Cấp độ này đòi hỏi phải hiểu được những nội dung mang tính lý luận của bài văn có cấu trúc phức tạp. Cấp độ này cũng yêu cầu phải đọc được ý nghĩa của nhiều nội dung bài văn khác nhau.
Nghe hiểu
 • Nghe và hiểu được nhưng cuộc hội thoại đa dạng theo tốc độ tự nhiên, hiểu tường tận nội dung của các cuộc hội thoại các mối quan hệ liên quan đến nhau. Yêu cầu phải nắm bắt vững được ý chính
N2
Đọc hiểu
 • Cấp độ này yêu cầu có thể đọc được những đoạn văn trên tờ báo và tạp chí và hiểu được những nội dung, đề tài của ký sự đó.
Nghe hiểu
 • Nghe hội thoại có tốc độ gần với tốc độ tự nhiên trong tình huống hàng ngày, hiểu được mối quan hệ nhân vật và nội dung trong cuộc hội thoại.Yêu cầu phải nắm rõ được ý chính.
N3
Đọc hiểu
 • Yêu cầu có thể đọc và hiểu được những đoạn văn được viết cụ thể ra dựa trên những đề tài trong cuộc sống thường ngày.
Nghe hiểu
 • Nghe hội thoại có tốc độ gần với tốc độ tự nhiên trong tình huống hàng ngày, nắm được mối quan hệ nhân vật và nội dung trong cuộc hội thoại.Yêu cầu phải nắm rõ được ý chính.
N4
Đọc hiểu
 • Yêu cầu đọc và hiểu những đoạn văn sử dụng từ vựng và kanji căn bản.
Nghe hiểu
 • Yêu cầu hiểu được nội dung của những đoạn hội thoại hàng ngày được nói với tốc độ chậm rãi.
N5
Đọc hiểu
 • Yêu cầu có thể đọc và hiểu cụm từ, câu, đoạn văn ngắn sử dụng chữ Hiragana, Katakana và chữ hán cơ bản.
Nghe hiểu
 • Yêu cầu có thể nghe và hiểu những thông tin cần thiết trong cuộc hội thoại ngắn, tốc độ chậm trong các tình huống hàng ngày.