menu Trường tiếng Nhật chuyên đào tạo luyện thi đại học của Nhật

TEL : +81-49-241-1515
CONTACT :
 • Mail Form
 • QQ
 • wechat
 • Skype
 • facebook
Đơn đăng ký
Đơn nhập học
CONTACT :
 • Mail Form
 • QQ
 • wechat
 • skype
 • facebook
TEL : +81-49-241-1515Đơn đăng ký
Đơn nhập học

Đội ngũ giáo viên

 • photo of Thầy hiệu trưởng Koiwa

  Thầy hiệu trưởng Koiwa

Giảng viên

 • photo of Cô giáo Ota

  Cô giáo Chiba

 • photo of Cô giáo Takahashi

  Cô giáo Takahashi

 • photo of Cô giáo Sugiura

  Cô giáo Sugiura

 • photo of Cô giáo Takeshita

  Cô giáo Takeshita

Phòng giáo vụ

 • photo of Cô giáo Shimizu

  Cô giáo Shimizu

 • photo of Cô giáo Furuuchi

  Cô giáo Furuuchi

 • photo of Cô giáo Koh

  Cô giáo Koh

 • photo of Cô giáo Hasebe

  Cô giáo Hasebe

 • photo of Cô giáo Higashi

  Cô giáo Higashi

 • photo of Cô giáo Ou

  Cô giáo Ou