menu Trường tiếng Nhật chuyên đào tạo luyện thi đại học của Nhật

TEL +81-49-241-1515
CONTACT US :
 • QQ
 • facebook
 • skype
 • mail
Đơn đăng ký Đơn nhập học
CONTACT US :
 • QQ
 • skype
 • mail
TEL +81-49-241-1515 Đơn đăng ký Đơn nhập học

Đội ngũ giáo viên

Phòng giáo vụ

 • photo of Thầy hiệu trưởng Koiwa

  Thầy hiệu trưởng Koiwa

 • photo of Cô giáo Shimizu

  Cô giáo Shimizu

 • photo of Cô giáo Kobayashi

  Cô giáo Kobayashi

 • photo of Cô giáo Hasebe

  Cô giáo Hasebe

 • photo of Cô giáo Taniguchi

  Cô giáo Taniguchi

 • photo of Cô giáo Higashi

  Cô giáo Higashi

 • photo of Cô giáo Ou

  Cô giáo Ou

Giảng viên

 • photo of Cô giáo Ibuki

  Cô giáo Ibuki

 • photo of Cô giáo Ito

  Cô giáo Ito

 • photo of Cô giáo Yano

  Cô giáo Yano

 • photo of Cô giáo Ota

  Cô giáo Chiba