Có giới hạn tuổi tác không ?

Tuy không có giới hạn về tuổi tác nhưng về cơ bản là nên nộp đơn trong vòng 5 năm từ sau khi tốt nghiệp trường học sau cùng.