menu Trường tiếng Nhật chuyên đào tạo luyện thi đại học của Nhật

TEL : +81-49-241-1515
CONTACT :
  • Mail Form
  • QQ
  • wechat
  • Skype
  • facebook
Đơn đăng ký
Đơn nhập học
CONTACT :
  • Mail Form
  • QQ
  • wechat
  • skype
  • facebook
TEL : +81-49-241-1515Đơn đăng ký
Đơn nhập học

Tài liệu download

Xin mời tải tài liệu mong muốn phía bên dưới

PDF Mẫu đơn xin nhập học (PDF)

other languages

中文 入学申请书申请资料 (PDF)

中文 入学申请书申请资料

Đơn đăng ký Đơn nhập học Việt (PDF)

Việt Đơn đăng ký Đơn nhập học

Formulir aplikasi pendaftaran Indonesia (PDF)

Indonesia Formulir aplikasi pendaftaran

Монгол Улсын элсэлтийн анкет (PDF)

Монгол Улсын элсэлтийн анкет

English admission application form (PDF)

English Admission application form

日本語の入学願書 (PDF)

日本語 入学願書 申請書類