Có phải bắt buộc phải vào ở trong ký túc xá hay không ?

Khi nhập học vào trường thì trên nguyên tắc sẽ vào ở ký túc xá do trường quy định (thời gian ở 6 tháng, nếu nhập học vào đợt tháng 10 thì tính từ ngày nhập học đến 31/3 năm sau).

Nếu có nguyện vọng muốn ở cùng với gia đình gần đó thì người đó phải cùng đến trường để trường phỏng vấn. Người ở cùng này phải nộp thêm những giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình. Ngoài ra, tùy theo kết quả phỏng vấn người ở cùng mà cũng có trường hợp trường không chấp nhận cho phép ở cùng với học viên.