Chi phí trang trải cuộc sống trong 1 tháng khoảng bao nhiêu ?

Các chi phí như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, phí điện thoại…sẽ tùy theo từng người, nhưng đa phần tổng chi phí khoảng 70,000~80,000 yên.