Trang web nay đã được hỗ trợ bằng tiếng Việt,tiếng Trung quốc và Tiếng Anh

Website của trường quốc tế YAMATE đã có sẵn tiếng Việt,Tiếng Anh và tiếng Trung quốc,bạn chỉ việc chọn biểu tượng lá cờ phía bên trên của trang.Ngôn ngữ hiển thị của bạn sẽ được chuyển đổi