Những học sinh đã đỗ kỳ thi JLPT trong năm 2020.

jlpt_result

Những học sinh đã đỗ kỳ thi JLPT trong năm 2020.

 

  • JLPT N1 Số người đỗ JLPT. 1
  • JLPT N2 Số người đỗ JLPT. 14
  • JLPT N3 Số người đỗ JLPT. 30

 

Xin chúc mừng những học sinh đã đỗ JLPT.

JLPT N1

Year 2020

result

Số người đỗ JLPT N1.

1

JLPT N2

Year 2020

result

Số người đỗ JLPT N2.

14

JLPT N3

Year 2020

result

Số người đỗ JLPT N3.

30

Đặc điểm của chương trình giảng dạy JLPT tại Trường Nhật ngữ Yamate

Hơn 10 năm đồng hành cùng những du học sinh, chúng tôi rất tự hào về tỷ lệ đỗ luôn cao.

Sắp xếp lớp học phù hợp với năng lực của học sinh

Trong khi học tại trường các bạn có 3 đến 4 cơ hội để dự thi JLPT, đồng thời bạn sẽ có thể học tập và nâng cao kỹ năng của mình bằng cách tham gia những lớp học tương ứng với năng lực của bản thân.

Trao đổi về cấp độ thi.

Hướng dẫn học sinh dự thi theo cấp độ phù hợp với mục tiêu trong tương lai.

Hướng dẫn những bước nâng cao.

Với những học sinh có nguyện vọng thử sức với những cấp độ cao hơn, chúng tôi sẽ có những giờ học bổ trợ đối với cá nhân học sinh đó.

Theo dõi kỹ lưỡng các kỳ thi.

Hướng dẫn học sinh đến địa điểm thi, hỗ trợ tối đa để học sinh có điều kiện thi tốt nhất.