Lễ khai giảng tháng 4 năm 2015

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, YAMATE long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa 9 tại phòng 203
P1010480 P1010487
Lời chào từ thầy chủ tịch.
Thầy đưa ra những lời khuyên về việc học và cách sinh hoạt tại Nhật.
P1010481

Lời chào từ thầy hiệu trưởng khối học viện
Thầy khuyên các em hãy nghe tiếng Nhật thật nhiều.
Đó là chìa khóa để học ngoại ngữ.
P1010485
P1010513
P1010508

Hy vọng các em thấm nhuần được lời của 2 thầy đã dặn.
Một ngày tự học 2 tiếng trở lên và nghe tiếng Nhật thật nhiều.