Những câu hỏi thường gặp

Những thắc mắc hay câu hỏi về tiếng Nhật hoặc về trường quốc tế Yamate chúng tôi sẽ trả lời tại đây.